Razpis kandidacijskega postopka

Vaja : AED in taktični nastop enote
25. 11. 2017
INTERVENCIJA – Neurje
13. 12. 2017

Razpis kandidacijskega postopka

Kandidacijska komisija PGD Lesce skladno s Pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev za obdobje 2018 do 2022 razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe društva za mandatno obdobje od 2018 do 2022.

<u>Razpis postopka, pogoji kanidature in Pravilnik o kandidacijsem postopku so v prilogi.</u>

Razpis kandidacijskega postopka

Kandidacijski pravilnik – PGD Lesce 2018