Vaja : AED in taktični nastop enote

Tečaj prvi posredovalec
25. 11. 2017
Razpis kandidacijskega postopka
5. 12. 2017

Vaja : AED in taktični nastop enote

V minulem tednu smo imeli nenapovedano vajo – AED oživljanje po končani vaji smo izvedli še dve vaji z taktičnim nastopom prva je bila gašenje vozila druga pa taktični nastop na objekt (gašenje in reševanje ponesrečencev).