Vodstvo društva

POVELJSTVO

PIRC GAŠPER - poveljnik
LOMBAR JURE - namestnik poveljnika
VIDIC BLAŽ - podpoveljnik
REŠ JAN - podpoveljnik
BLAŽIČ ANŽE - pomočnik poveljnika za naprave za zaščito dihal
KOS LUKA - pomočnik poveljnika za radijske zveze
SODJA MATEJ - pomočnik poveljnika za prvo pomoč
KONČNIK DANIJEL - skrbnik voznega parka

UPRAVNI ODBOR

PIRC GAŠPER - zastopnik 1, poveljnik
LOMBAR JURE - namestnik povelnjika
PERKO ZDENKO - zastopnik 2, predstavnik mladine
STANOJEVIĆ MAJA - blagajničarka
EL SHAWISH TADEJ - tajnik
STUŠEK JANKO SEBASTJAN - član, predstavnik veteranov
ŠUŠTERŠIČ MILENA - članica UO
REŠ JAN - član UO
KOS LUKA - član UO

DISCIPLINSKA KOMISIJA

BRUS MATEJ - predsednik disciplinske komisije
PEJIČ DEJAN - član disciplinske komisije
STUŠEK JANKO SEBASTJAN - član disciplinske komisije
REŠ JAN - namestnik disciplinske komisije
KOS LUKA - namestnik disciplinske komisije

NADZORNI ODBOR

VIDIC ANŽE - predsednik nadzornega odbora
JERIČ BORUT - član nadzornega odbora
VOGRIN MILAN - član nadzornega odbora