VOLITVE GZR 2023-2028

SEZNAM KADNDIDATOV
16. 1. 2023

VOLITVE GZR 2023-2028

Pozdravljeni!

Na podlagi 12. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev Gasilske zveze Radovljica z dne 5. 4. 2022, Kandidacijska komisija za volitve organov in funkcionarjev, na 26. rednem letnem Občnem zboru Gasilske zveze Radovljica, objavlja predstavitve kandidatov za:

– Predsednika GZ Radovljica in namestnika predsednika GZ Radovljica:

  • IGOR MARIJAN, kandidat za namestnika PETER PODLESNIK
  • KLEMEN ŠTEFELIN, kandidat za namestnika KLEMEN ZIMA

– Poveljnika GZ Radovljica in namestnika poveljnika GZ Radovljica:

  • JANEZ KOSELJ, kandidat za namestnika JURE LOMBAR

Lista kandidatov za volitve funkcionarjeva ter organov GZ Radovljica za obdobje 2023 -2028 je objavljena na spletni strani:

http://www.gzor.si/lista-kandidatov-v-kandidacijskem-postopku-za-volitve-funkcionarjev-ter-organov-gz-radovljica-za-obdobje-2023-2028/