Vaja: Delo z lestvami

Meddruštvena vaja – letališče
14. 10. 2017
Meddruštvena vaja : Radovljica
20. 10. 2017

Vaja: Delo z lestvami

Danes smo imeli redno mečno vajo kjer smo delali z lestvami in obnavljali ter nadgrajevali znanje. Ob tem smo še preverjali osnovno znanje curkov ter vstop v prostor.