Meddruštvena vaja – letališče

Operativna soba
12. 10. 2017
Vaja: Delo z lestvami
17. 10. 2017

Meddruštvena vaja – letališče

Danes smo po programu vaj in usposabljanja izvedli meddruštveno vajo, na kateri smo preverili zanesljivost hidrantnega omrežja na letališču v Lescah. Med potekom smo ugotovili, da hidrant kateri se nahaja najbližje objektom na letališču ne zagotavlja zadostno količino vode in tlaka zato smo odvisni od svojih zalog vode v vozilih. Na vaji sta sodelovali še PGD Radovljica in PGD Hlebce.