Vse najboljše Milena!

PREKLIC VELIKE POŽARNE OGROŽENOSTI
12. 4. 2017
VAJA: Nesreča z nevarno snovjo
15. 4. 2017

Vse najboljše Milena!

Med našimi veterani pa je tudi ena veteranka. Milena je med nami praznovala svojih okroglih 60 let. Po operativni vaji pa so jo operativci presenetili in ji voščili vse najboljše.