PREKLIC VELIKE POŽARNE OGROŽENOSTI

INTERVENCIJA: Pomoč policiji
11. 4. 2017
Vse najboljše Milena!
15. 4. 2017

PREKLIC VELIKE POŽARNE OGROŽENOSTI

Na podlagi 4. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 4/06), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja v občinah na območjih izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj. Inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpekcija za gozdarstvo, kmetijstvo in hrano in Policija bodo na teh območjih prenehale izvajati poostren nadzor.