Podpis pogodbe z občino

Darilo pobratenega društva
5. 2. 2017
VIDEO: Reši življenje
17. 2. 2017

Podpis pogodbe z občino

Včeraj je poveljnik oz. zastopnik Gašper Pirc z občino Radovljica podpisal pogodbo sofinanciranja nalog zaščite in reševanja ter izvajanje javne gasilske službe v občini za naslednje dveletno obdobje.
V pogodbah so določena sredstva, ki jih občina zagotavlja s proračunoma za leti 2017 in 2018, obseg in način izvajanja nalog. Za področje zaščite in reševanja, vključno s predvidenimi naložbami, je v proračunu za leto 2017 zagotovljenih približno 378 tisoč, za leto 2018 pa 388 tisoč evrov. V tem okviru so zajeta tudi sredstva v višini 91.500 evrov, ki jih bo občina PGD Mošnje prispevala za nakup vozila za gašenje gozdnih požarov.