Gasilci Lesce

11. 2. 2018

Vaja: delo z motorno žago in usmerjanje prometa

24. 1. 2018

Vaja delo z lestvami

24. 1. 2018

Vaja tehnično reševanje

19. 1. 2018

Lista kandidatov za mandatno obdobje 2018 do 2023

Kandidacijska komisija PGD Lesce skladno s Pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev za obdobje 2018 do 2023 objavlja listo kandidatov za posamezno funkcijo v društvu […]