INTERVENCIJA: Puščanje vode
5. 4. 2021
INTERVNECIJA: Požar vozila
4. 5. 2021

INTERVENCIJA: Puščanje plina

Ob 16.49 smo na Alpski cesti v Lescah v industrijski coni, gasilci PGD Lesce in GARS Jesenice pregledali okolico z detektorjem, nevarnih plinov ni bilo zaznati.