INTERVENCIJA: Požar plastičnih odpadkov v zbirnem centru