SPREJEM PRVIH POSREDOVALCEV PRI ŽUPANU

INTERVENCIJA – ODPIRANJE VRAT
23. 1. 2017
Tečaj za uporabnika dihalnega aparata
28. 1. 2017

SPREJEM PRVIH POSREDOVALCEV PRI ŽUPANU

Danes so se naši člani, ki sodelujejo v projektu OŽIVIMO SRCE, udeležili sprejema župana Cirila Globočnika. Župan se je zahvalil vsem gasilcem in ostalim, da so se vključili v ta projekt in s tem prijeli tudi naziv PRVI POSREDOVALEC.