POVELJSTVO

• PIRC GAŠPER - poveljnik
• REŠ JAN - namestnik poveljnika
• LOMBAR JURE - podpoveljnik
• BLAŽIČ ANŽE - pomočnik poveljnika za naprave za zaščito dihal
• KOS LUKA - pomočnik poveljnika za radijske zveze
• ČEH LEJA - pomočnica poveljnika za prvo pomoč
• PUŠNIK MARKO - skrbnik voznega parka

UPRAVNI ODBOR

• PIRC GAŠPER - zastopnik 1, poveljnik
• EL SHAWISH TADEJ - zastopnik 2
• STANOJEVIĆ MAJA - blagajničarka
• VIDIC BLAŽ - tajnik
• STUŠEK JANKO SEBASTJAN – član UO, predstavnik veteranov
• PERKO ZDENKO - član UO, predstavnik mladine
• REŠ JAN - član UO, namestnik poveljnika
 LOMBAR JURE - član UO, podpoveljnik
• KOS LUKA - član UO

DISCIPLINSKA KOMISIJA

• STUŠEK JANKO SEBASTJAN  - predsednik disciplinske komisije
• LOMBAR MATEJA - član disciplinske komisije
• PUŠNIK MARKO - član disciplinske komisije
• REŠ JAN - namestnik člana disciplinske komisije
• KOS LUKA - namestnik člana disciplinske komisije

NADZORNI ODBOR

 VIDIC ANŽE - predsednik nadzornega odbora
• VAUPOTIČ KLAVDIJ- član nadzornega odbora
• MAJCEN PUŠNIK TEJA - članica nadzornega odbora