Intervencije

24. 7. 2020

INTERVENCIJA: Ponovni vžig skladišča

24. 7. 2020

INTERVENCIJA: Požar skladišča

19. 7. 2020

INTERVENCIJA: Požar garaže

19. 7. 2020

INTERVENCIJA: Odpiranje vrat