INTERVENCIJA: Odstranitev transparenta

INTERVENCIJA: Padec drevesa
28. 6. 2022
INTERVECNIJA: Požar grmičevja
7. 7. 2022

INTERVENCIJA: Odstranitev transparenta