Lista kandidatov za mandatno obdobje 2018 do 2023

Tečaj GNP MODUL A
17. 1. 2018
Vaja tehnično reševanje
24. 1. 2018

Lista kandidatov za mandatno obdobje 2018 do 2023

Kandidacijska komisija PGD Lesce skladno s Pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev za obdobje 2018 do 2023 objavlja listo kandidatov za posamezno funkcijo v društvu za mandatno obdobje od 2018 do 2023.

Lista kandidatov za mandatno obdobje 2018 do 2013